ยินดีให้บริการ ปรึกษาเรา ก่อนตัดสินใจค่ะ

 POOL4BABY.COM

แปรง/บันไดสระน้ำ/ผ้าคลุม

แปรง/บันไดสระน้ำ/ผ้าคลุม

อุปกรณ์สระน้ำ - Intex


เปรียบเทียบสินค้า (0)


เครื่องดูดตะกอนใต้น้ำ INTEX Vacuum Cleaner  with SUB Rechargeable

เครื่องดูดตะกอนใต้น้ำ INTEX Vacuum Cleaner with SUB Rechargeable

เครื่องดูดตะกอนใต้น้ำ INTEX Vacuum Cleaner  with SUB Rechargeable เหมาะสำหรับสระน้ำขนาด 18..

3,500 บาท

สายยางเครื่องกรอง ขนาด 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.) รุ่น 29060

สายยางเครื่องกรอง ขนาด 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.) รุ่น 29060

สายยางเครื่องกรอง ขนาด 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.) รุ่น 29060ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง): 1.5 นิ้ว (3.8 ซม.)ใช้ก..

350 บาท

ถาดล้างเท้าก่อนเข้าสระน้ำ รุ่น 29080

ถาดล้างเท้าก่อนเข้าสระน้ำ รุ่น 29080

ถาดล้างเท้าก่อนเข้าสระน้ำ รุ่น 29080ขนาด: 22 x 18 x 3.5 นิ้ว (56 x 46 x 9 ซม.)ช่วยล้างและขำระสิ่งสกป..

280 บาท

ชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด เดอลุกซ์ รุ่น 29057

ชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด เดอลุกซ์ รุ่น 29057

ชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด เดอลุกซ์ รุ่น 29057ประกอบด้วยกระชอนตักสิ่งสกปรกใต้น้ำ, แปรงทรงโค้ง และหั..

1,140 บาท

ชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด รุ่น 29056

ชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด รุ่น 29056

ชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด รุ่น 29056ประกอบด้วยกระชอนตักสิ่งสกปรกบนผิวน้ำ, แปรงทรงตรง และหัวดูดสิ่ง..

700 บาท

 ด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 110 นิ้ว (279 ซม.) รุ่น 29055

ด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 110 นิ้ว (279 ซม.) รุ่น 29055

 ด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 110 นิ้ว (279 ซม.) รุ่น 29055ใช้กับชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด เดอลุ..

550 บาท

ด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 94 นิ้ว (239 ซม.) รุ่น 29054

ด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 94 นิ้ว (239 ซม.) รุ่น 29054

ด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 94 นิ้ว (239 ซม.) รุ่น 29054ใช้กับชุดคิทหัวอุปกรณ์ทำความสะอาด (#50006/#290..

450 บาท

แปรง(โค้ง)ทำความสะอาดสระ 16 นิ้ว (40.6 ซม.) รุ่น 29053

แปรง(โค้ง)ทำความสะอาดสระ 16 นิ้ว (40.6 ซม.) รุ่น 29053

แปรง(โค้ง)ทำความสะอาดสระ 16 นิ้ว (40.6 ซม.) รุ่น 29053ใช้กับด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 110 นิ้ว (279 ..

390 บาท

แปรง(ตรง)ทำความสะอาดสระ 10 นิ้ว (25.4 ซม.) รุ่น 29052

แปรง(ตรง)ทำความสะอาดสระ 10 นิ้ว (25.4 ซม.) รุ่น 29052

แปรง(ตรง)ทำความสะอาดสระ 10 นิ้ว (25.4 ซม.) รุ่น 29052ใช้กับด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 94 นิ้ว (239 ซม..

280 บาท

กระชอนตักสิ่งสกปรกในสระน้ำ รุ่น 29051

กระชอนตักสิ่งสกปรกในสระน้ำ รุ่น 29051

กระชอนตักสิ่งสกปรกในสระน้ำ รุ่น 29051ใช้กับด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 110 นิ้ว (279 ซม.) (#29055)ใช้ส..

250 บาท

ตะแกรงตักใบไม้บนผิวน้ำ รุ่น 29050

ตะแกรงตักใบไม้บนผิวน้ำ รุ่น 29050

ตะแกรง ตักใบไม้บนผิวน้ำ รุ่น 29050ใช้กับด้ามอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ 94 นิ้ว (239 ซม.) (#29054)ใช้สำหรั..

170 บาท

ทุ่นกระปุกลอยน้ำใส่เม็ดคลอรีน 7 นิ้ว (17.8 ซม.) รุ่น 29041

ทุ่นกระปุกลอยน้ำใส่เม็ดคลอรีน 7 นิ้ว (17.8 ซม.) รุ่น 29041

ทุ่นกระปุกลอยน้ำใส่เม็ดคลอรีน 7 นิ้ว (17.8 ซม.) รุ่น 29041 ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง): 7 นิ้ว (17..

440 บาท

ทุ่นกระปุกลอยน้ำใส่เม็ดคลอรีน 5 นิ้ว (12.7 ซม.) รุ่น 29040

ทุ่นกระปุกลอยน้ำใส่เม็ดคลอรีน 5 นิ้ว (12.7 ซม.) รุ่น 29040

ทุ่นกระปุกลอยน้ำใส่เม็ดคลอรีน 5 นิ้ว (12.7 ซม.) รุ่น 29040ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง): 5 นิ้ว (12.7 ซม...

240 บาท

Intex บันไดสระน้ำถอดได้ - สระสูง 48 นิ้ว (122 ซม.) รุ่น 28073

Intex บันไดสระน้ำถอดได้ - สระสูง 48 นิ้ว (122 ซม.) รุ่น 28073

Intex บันไดสระน้ำถอดได้ - สระสูง 48 นิ้ว (122 ซม.) รุ่น 28073ใช้กับสระสูง 48 นิ้ว (122 ซม.)โครงบันได..

4,300 บาท

บันไดสระน้ำแบบถอดได้ - สระสูง 36-42 นิ้ว (91-107 ซม.) รุ่น 28072

บันไดสระน้ำแบบถอดได้ - สระสูง 36-42 นิ้ว (91-107 ซม.) รุ่น 28072

บันไดสระน้ำแบบถอดได้ - สระสูง 36-42 นิ้ว (91-107 ซม.) รุ่น 28072ใช้กับสระสูง 36-42 นิ้ว (91-107 ซม.)..

3,200 บาท

บันไดสระน้ำ สูง 132 ซม. รุ่น 28063

บันไดสระน้ำ สูง 132 ซม. รุ่น 28063

 Intex บันไดสระน้ำ - สระสูง 52 นิ้ว (132 ซม.) รุ่น 28063ใช้กับสระสูง 52 นิ้ว (132 ซม.)โครงบันได..

3,500 บาท